Jedná z najstarších Nemeckých rodinných firiem, založená v r. 1883, vlastní 3 výrobné závody v Nemecku, 2 závody vo Francuzsku a od r. 2006 v Rusku. Podiel exportu tvorí 80% z obratu.

​Jeden z najväčších výrobcov:

  • rozmetadiel „PH“, od r. 1917
  • sejačiek s mechanickým výsevom, od r. 1948
  • sejačiek kombinácie s prípravou pôdy a spínaním koľajových riadkov od r. 1967
  • neprekonateľné rotačné kypriče (KE, KE Super, KG), od. r. 1979
Výrobný program - prospekt AMAZONE

Rozmetadlá - prihnojovanie:

Sejačky:

Aktívna príprava pôdy